Referencje


 

 Odbiorca:

Przedmiot zamówienia:

 Kwota zamówienia:

List referencyjny:

Kancelaria Prezydenta

Rzeczypospolitej Polskiej

 

 Sprzęt AGD  69.903,36 PLN List referencyjny

Instytut Biologii Medycznej PAN

ul. Lodowa 106

93-232 Łódź

 

Dostawa lodówek 
i zamrażarek
 74.759,40 PLN List referencyjny

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

 

Dostawa sprzętu
RTV i AGD
 208.267,29 PLN List referencyjny

Urząd Dozoru Technicznego

ul. Szczęśliwicka 34

02-353 Warszawa

 

Dostawa sprzętu

RTV i AGD

106.864,86 PLN List referencyjny

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

al. Racławickie 1

20-059 Lublin

Dostawa sprzętu AGD 38.422,74 PLN List referencyjny
Uniwersytet im. A. Mickiewicza

ul. H. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań
Dostawa sprzędu
AGD i RTV
29.689,64 PLN List referencyjny

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

ul. H. Wieniawskiego 1

61-712 Poznań

Dostawa sprzętu
AGD i RTV
56.480,37 PLN List referencyjny

Sanatorium Uzdrowiskowe MSW

ul. Portowa 22

78-100 Kołobrzeg

Dostawa telewizorów LED
z uchwytami i okablowaniem
72.289,56 PLN List referencyjny